Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Lengyel Tamás EV.  (székhelye: 2890 Tata, Corvin utca 21., EV engedélyszám: 58347113adószám: 45762987-2-31) a továbbiakban mint „Eladó” ) és a vevő (a továbbiakban mint „Vevő” ) jogainak és kötelezettségeinek szabályozását tartalmazza az Eladó által működtetett webáruházon – a www.magicbrush.hu  internetoldalon - keresztül értékesített termékek adásvételével kapcsolatban és elválaszthatatlan részét képezi az adásvételi szerződésnek, amely az interneten, az elektronikus áruházon keresztül a Vevő és az Eladó között jön létre (a továbbiakban mint „Szerződés”).

1.

1.1. A termékek részletes tényleges tulajdonságait a weboldalon található termékleírások és a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza.

A weboldalon és hirdetésekben látható képek illusztrációk.
Vevő tudomásul veszi, hogy az ezen felületeken látható képek minimálisan eltérhetnek az értékesített termékektől ( pl. színárnyalatok). Ezen eltérések az elektronikus eszközök fajtájától és képernyőbeállításoktól is függhetnek. Eladó ezen eltérésekért nem tartozik felelősséggel.

A weboldalon található vásárlási tanácsok és termékbemutató leírások sem egészségügyi termékek esetében, sem egyéb termékek esetén nem értelmezendő egészségügyi, orvosi tanácsnak.

Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelés visszaigazolását követően a Szerződés a – távollévő – felek között létrejön, az fizetési kötelezettséget keletkeztet számára és a megrendelt terméket köteles átvenni és a vételárat – valamint a szállítási költséget – a futárszolgálatnak kiegyenlíteni. A megrendelés leadását követően Vevő részéről történt bármely tévedés vagy elírás miatti felelősséget Eladó kifejezetten kizárja.

A Felek között létrejövő Szerződés tartalmát a megrendelés visszaigazolása tartalmazza, a szerződés ezen visszaigazolás Vevő részére történő elküldésével létrejön. Eladó a megrendelést elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 72 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, Vevő az ajánlati kötöttség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Eladó nem felel, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg határidőben, mert a Vevő hibás e-mail címet adott meg megrendelése során, vagy a saját fiókjában fellépő technikai probléma miatt nem tud e-mailt fogadni.

Az Eladó jogosult az egész megrendelést vagy annak részét törölni, ha készlethiány miatt az Eladó nem tudja a megrendelést ezen ÁSZF által meghatározott szállítási időn belül teljesíteni a Vevőnek. Eladó jogosult továbbá – amennyiben a megrendelt termék nem elérhető – helyettesítő terméket küldeni. Ezekben az esetekben az Eladó köteles a Vevőt tájékoztatni.

Amennyiben Eladó magyarországi raktárában a termék nem elérhető, Eladó fenntartja a jogot, hogy más EU tagországból származó termékkel és/vagy alvállalkozót vagy egyéb közreműködőt (teljesítési segédet) igénybe véve teljesítse a szerződést, aki közvetlenül a Vevő részére szállítja ki a megrendelt terméket – változatlan áron és minőségben – saját szerződött áruszállító partnere útján.

Forgalmazó egyes, megjelölt termékek szállítását csak előre utalásos fizetéssel vállalja. Ezen termékek esetén Forgalmazó Vevő részére proforma számlát állít ki, amely maradéktalan rendezése esetén hatályosul a megrendelés. A számla 3 napig érvényes. Ezen termékek a "külső raktári termék" megjelöléssel szerepelnek a webshopos felületen.

1.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza és magyar forintban értendő. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét; a szállítási költség külön díjtételt képez. A szállítási költségekről Vevő a megrendelés során tájékozódhat.

Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére és a hozzá tartozó marketing kommunikációs csatornákra, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő téves árra - ideértve  a „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árat is -, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

 

1.3. A termékek, illetve a szállítási szolgáltatások árai, illetve díjai változtatásának jogát Eladó fenntartja. A módosítás a már megrendelt termékek, illetve szállítási szolgáltatások vételárát, díját nem befolyásolja; a termékek megvásárlása és a szolgáltatások igénybevétele a megrendelésben szerepeltetett áron, illetve díjazás mellett történik. Ennek megfelelően a megrendelés elküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén Eladónak nem áll módjában pénzt visszatéríteni; ugyanakkor Eladó a megrendelés leadását követően bekövetkező esetleges áremelkedéseket sem érvényesíti Vevővel szemben.

1.4. Egy vásárlás alkalmával csak egy kupon váltható be. A kuponkedvezmények nem összevonhatóak, nem halmozhatóak. A kuponok nem használhatóak fel olyan termékek vásárlásakor, melyek oldalán szerepel az "Erre a termékre nem váltható be kedvezményes kupon!" figyelmeztetés. A kuponkedvezmény a szállítási költségre nem vonatkozik. A kuponok készpénzre nem válthatóak. A kedvezménykuponnal vásárolt termék/termékek visszaküldése esetén az ügyfél visszatérítési igényének teljesítésére a számlán szereplő összeg az irányadó.

1.5. A vételárat Vevő legkésőbb a termék átvételével egyidejűleg köteles megfizetni. Vevő a vételár hiánytalan megfizetésével teljesíti a szerződést. Eladó a vételár teljes megfizetéséig tulajdonjogát fenntartja.

A vételárat Vevő utánvéttel vagy bankkártyás fizetéssel teljesítheti. A kiválasztott harmadik fél fizetési szolgáltató által biztosított fizetési módhoz kapcsolódóan minden esetben irányadóak az igénybe vett fizetési szolgáltató szerződéses feltételei. A harmadik fél fizetési szolgáltató a fizetési tranzakcióhoz kapcsolódóan díjat érvényesíthet az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékeként. Ezen szolgáltatási díjak nem tekinthetőek a magicbrush.hu webáruház által nyújtott szolgáltatás ellenértékének, nem képezik a magicbrush.hu webáruház bevételét. Utánvétes fizetés esetén a termék vételárának és a szállítás díjának kiegyenlítése egyaránt a szállítást végző szolgáltatón keresztül történik. Az utánvét díjáról Vevő a megrendelés során tájékozódhat.

Vevő az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával beleegyezik, hogy Eladó elektronikus számlát bocsát ki. Késedelmes fizetés esetén Vevő köteles megfizetni Eladó részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamatot.

Eladót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési és szállítási adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Eladó csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.

 

1.6. A szállítási határidő a megrendelés 1.1. pont szerinti hatályossá válását (megrendelés visszaigazolása) követően kezdődik. Eladó ezen időponttól számított 14 napon belül köteles a teljesítésre. A teljesítési határidő eredménytelen elteltét követően Vevő jogosult elállni a szerződéstől. A 14 napos szállítási határidő alól kivételt képeznek azon termékek, ahol az „előrendelés” megjelölés található. Előrendelés esetén a szállítási határidő 60 nap.

Eladó a teljesítés során alvállalkozót vesz igénybe.

2.

 

2.1. Eladó a megrendelt terméket szállítmányozó cég igénybevételével juttatja el a Vevő által megjelölt szállítási címre, amennyiben rendelkezésre állnak a megfelelő megközelítési lehetőségek és útviszonyok. A szállítási díjat Vevő viseli. A mindenkori szállítási díjak Eladó weboldalán találhatóak.

 

 

2.2. A megvásárolt termékeket az Eladó csomagmérettől függően a GLS futárszolgálatával juttatja el a Vevőhöz. A fuvarozó cég a küldemény nyomkövetéséről és a kézbesítés időpontjáról közvetlenül a Vásárlónak e-mailt küld. Az e-mailben feltüntetett linken a kiszállítás időpontja módosítható, ha a megadott dátum nem megfelelő. Határozott időpontra történő szállítást Eladó nem vállal.

A kiszállított csomagot a futárcég a szállítási címen adja át a címzettnek, vagy más nagykorú, önmagát igazolvánnyal igazolni tudó személynek

Az áru átvevője köteles a küldeményt a fuvarozó jelenlétében megvizsgálni, és nyilvánvaló, a küldemény külső csomagolásán észlelt, felismerhető károk esetén felbontani, és a felismerhető hiányosságokról vagy egyéb károkról a fuvarozóval közösen a sérülés jellegét, mértékét, feltehető okát, valamint, a kár részletes leírását tartalmazó jegyzőkönyvet felvenni, továbbá a sérülést és a kárt a fuvarozónak és Eladónak haladéktalanul bejelenteni.  

2.3. Ha Vevő az árut az Eladó által megbízott szállítmányozó által jelzett, illetve egyeztetett szállítási időpontban olyan okból nem veszi át, amelyért felelős, az Eladó jogosult az újbóli kiszállítás díjának Vevőre történő terhelése mellett a termék kiszállítását ismételten megkísérelni vagy a szerződéstől elállni.  

Eladót elállási jog illeti meg abban az esetben is, ha a Vevő a megrendelt termék átvételét megtagadja a kiszállításkor.

Amennyiben Vevő nem törölte rendelését és azt a kiszállításkor bármely okból nem veszi át, köteles megfizetni Eladó részére a termék kiszállításával összefüggésben felmerült valamennyi költséget. 

 

2.4. Az áru elküldésekor a kárveszély akkor száll át Vevőre amikor az áru leszállításra kerül a Vevő vagy az általa megbízott, illetve helyiségében tartózkodó, az Eladótól, ill. a szállítótól eltérő harmadik személy részére. 

 

2.5. A vételár határidőben történő maradéktalan megfizetésének elmaradása esetén Eladó jogosult a Vevő megrendelését törölni, illetve a szerződéstől elállni.

 

3.

3.1. Ha a Vevő nem elégedett a vásárolt termékkel, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20.§ alapján a termék átvételének napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Az elállás bejelentésére Eladó weboldalán keresztül - https://magicbrush.hu/policies/refund-policy - biztosít lehetőséget. Vevő ezen a felületen jelentheti be elállási nyilatkozatát, melyet Eladó haladéktalanul visszaigazol.

Elállás esetén Vevő köteles az érintett terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszajuttatni Eladónak eredeti állapotban – címkékkel, károsodás és használatra utaló jelek nélkül - minden hozzá tartozó és Vevő részére átadott dokumentációval együtt. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Vevő viseli. A csomaghoz mellékelni kell a hiánytalanul kitöltött visszaküldési nyilatkozatot. A fogyasztó a termék tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatért és abból eredő értékcsökkenésért felel. Ebben az esetben csak az értékcsökkenés összegének levonása után fennmaradó vételárrész fizetendő vissza vevő részére.

Amennyiben Vevő nem fizette meg a termék feladásakor annak postaköltségét, úgy Eladó a visszautalásra kerülő vételárból jogosult ezen összeget levonni.

Az elállási jog nem gyakorolható – többek között - az alábbi esetekben:

-  olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

-    romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

-     olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

3.2. Eladó egyes termékekhez kapcsolódóan 14 napos pénzvisszafizetési garanciát biztosít. Kizárólag azon termékek megvásárlása esetén vehető igénybe a meghosszabbított visszaküldési lehetőség, amely termékek leírásában ez kifejezetten szerepel. A visszaküldési szándék bejelentésére Eladó weboldalán keresztül - https://magicbrush.hu/policies/refund-policy - biztosít lehetőséget. Vevő ezen a felületen jelentheti be elállási nyilatkozatát, melyet Eladó haladéktalanul visszaigazol. Az indokolás nélküli, meghosszabbított visszaküldési lehetőség igénybevételének feltétele az elektronikus bejelentéssel egyidejűleg Eladó részéről feltett kérdések megválaszolása, továbbá a visszaküldés díjának viselése Vevő részéről.

A visszatérítendő összegek a vásárlástól való elállás, illetve reklamáció elismerését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 munkanapon belül kerülnek visszatérítésre. Visszatérítést csakis bankszámlára tudunk elvégezni, lakcímre nem áll módunkban.

4.

4.1. A Vevőt Eladó hibás teljesítése esetén megilletik a következő kellékszavatossági jogok:

 

A Vevő a (kellék) szavatossági igényeit olyan termék, illetve szolgáltatás esetén érvényesítheti, amely az átadásakor, illetve teljesítéskor nem felelt meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott minőségi követelményeknek. A Vevő által a szerződéskötéskor ismert hibára nem lehet szavatossági igényt érvényesíteni, mint ahogy olyan hibák esetében sem, amelyeket a Vevőnek a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

 

Amennyiben – szavatosság esetén – beigazolódik, hogy a termék, illetve szolgáltatás hibás volt, a Vevő kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását; vagy a hibát Eladó költségére maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban minden esetben a Vevő (beleértve a Fogyasztónak minősülő Vevőket is) viseli, kivéve, ha az áttérés indokolt volt, vagy arra Eladó adott okot. Jelentéktelen hiba miatt nem lehet a szerződéstől elállni függetlenül attól, hogy a Vevő Fogyasztónak minősül-e vagy sem.

 

A Vevő szavatossági igényeit az Eladóval szemben érvényesítheti. Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát közölni. Vevő a 3. pontban megjelölt elektronikus úton köteles a hibát közölni és ezzel egyidejűleg a hibás termékről fotót feltölteni a felületre. Ha a Vevő Fogyasztó, akkor a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A szavatossági jogok a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évülnek el. Amennyiben a Vevő Fogyasztónak minősül, szavatossági igényeit a kiszállítástól (teljesítéstől) számított kétéves elévülési határidőn belül érvényesítheti. Az elévülési határidők letelte után a kellékszavatossági jogok már nem érvényesíthetők. A szavatossági kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos költségek – így a hibás termék szállítási költsége is – Eladót terhelik.

 

4.2. A Fogyasztót megillető termékszavatosság

 

Szolgáltatót az általa értékesített termékekkel kapcsolatban termék - és kellékszavatossági kötelezettség terheli, melyek vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 6:159.-6.170.§ szakaszai irányadóak.

A Fogyasztónak minősülő Vevő a termék hibája esetén a hiba kijavítását vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a termék kicserélését kérheti a termék gyártójától vagy forgalmazójától (a továbbiakban együtt: Gyártó). Ezt a jogát a Fogyasztó abban az esetben gyakorolhatja, ha a termék nem felel meg a Gyártó általi forgalomba hozatal időpontjában hatályos minőségi követelményeknek vagy nem rendelkezik a Gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal; ilyen hiba esetén a Vevő eldöntheti, hogy az adott problémával a Gyártóhoz vagy a Szolgáltatóhoz fordul. A fentieknek megfelelően ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető; a Fogyasztó a termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Gyártóval szemben érvényesítheti.

 

A Fogyasztó termékszavatossági igényét a termék Gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a Fogyasztó e jogosultságát elveszti. Ezen időtartamon belül a Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül (2 hónapon belül) köteles a hibát a gyártóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

 

4.3. Amennyiben a Vevő Fogyasztónak minősül, jótállási (garanciális) jogok illetik meg a bruttó 10.000,- Ft-ot meghaladó termékvásárlás esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerint az annak mellékletében felsorolt termékek vonatkozásában.

A Szolgáltatót egyes, a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet 2. §.-ban foglaltak szerinti értékhatárt elérő termékeire vonatkozóan a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján  jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás feltételeit a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 6:171.-6.173.§-ig terjedő szakaszok részletezik.   

Jótállás (vagy garancia) esetén az Eladó garantálja, hogy annak időtartama alatt a termék kifogástalanul működik. Eladó csak akkor mentesül a jótállási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék értékesítésekor még nem volt meg a termékben, az a teljesítés után keletkezett. A jótállás időtartama a termék Vevő részére történt átadásától számított 1 (egy) év. A gyártó által vállalt garancia esetén a jótállás időtartama lehet hosszabb; a gyártó által vállalt jótállás feltételeit Vevő a termékhez mellékelt jótállási jegyről ismerheti meg.

 

A jótállásra (különösen a jótállás esetén érvényesíthető igényekre) egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályok az irányadók. A jótállás a Vevő, illetve a Fogyasztó (egyéb) jogszabályon alapuló jogait nem érinti.

 

Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként a jótállásból fakadó jogok a 4.1. és 4.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

Vevő (beleértve a Fogyasztót is) jótállási igényét kizárólag a vásárláskor kapott eredeti jótállási jegy, illetve – ha a jótállási jegy átadása elmaradt vagy a jótállási jegy szabálytalanul lett kitöltve – a teljes vételár kifizetését igazoló számla bemutatása esetén érvényesítheti. Szavatossági igény érvényesítésének feltétele a teljes vételár kifizetését igazoló számla Eladónak történő bemutatása.

 

4.4. A szavatosság, illetve jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, amelyek arra vezethetők vissza, hogy:

-          a terméket nem rendeltetésszerűen használták, nem tartották be a termék kezelési, használati, illetve karbantartási utasítását stb.,

-          szükséges javításokat nem, vagy nem a kijelölt szakszervizben végezték el,

-          a terméket átalakították, megváltoztatták,

-          valamely alkatrész természetes kopás, elhasználódás folytán tönkremegy,

-          a Vevő nem tett eleget kárenyhítési kötelezettségének (pl. a vevő a termék felismerhető hibáit időben nem kifogásolja).

 

Amennyiben a bejelentett kellékszavatossági/jótállási igény jogos, úgy az annak teljesítésével felmerülő költségeket (pl. postaköltség) Eladó viseli. 

 

Az Eladó felelőssége a jelen ÁSZF, illetve a Vevővel kötött szerződés megszegése esetén nem terjed ki a közvetett károkra, például profit vagy lehetőség elvesztésére. Eladót nem terheli felelősség, ha szerződéses kötelezettségeit (ideértve a termékek kiszállítását is) azért nem teljesíti, mert a nem teljesítés olyan esemény következménye, amely ésszerű irányításán kívül esik, ami magában foglalja különösen, de nem kizárólag a tűzesetet, árvizet, vihart, egyéb szélsőséges időjárási körülményeket, lázadást, sztrájkot, zavargásokat, háborút, pandémia okozta veszélyhelyzetet és terrorcselekményt.

 

 

5.

 

5.1.Panaszügyintézés

 

A Vevő a termékkel vagy az Eladónak az áruk Fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatos fogyasztói kifogását szóban vagy írásban terjesztheti elő.

Eladó az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz Vevőhöz eljusson. Ha a panaszt Eladó elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

 

5.2.Egyéb panaszkezelési, jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Eladó és a Vevő között esetlegesen fennálló jogvita az Eladóval való egyeztetések során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vevő, illetve a Fogyasztónak minősülő Vevő számára:

 

Amennyiben a Fogyasztónak minősülő Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a területileg (a Fogyasztó lakóhelye szerint) illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A járási hivatalok elérhetőségei az alábbi linkre kattintva érhetőek el: http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista.

 

Békéltető testület

A szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Fogyasztónak minősülő Vevő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes, kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testületnél. Ha a Fogyasztó nem rendelkezik belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, az eljárásra az Eladó székhelye szerinti békéltető testület az illetékes. A Fogyasztónak ugyanakkor lehetősége van arra, hogy a fent megjelölt békéltető testület(ek) helyett más békéltető testületet jelöljön meg a békéltető testületi eljárásra. A békéltető testületre vonatkozó jogszabályi rendelkezések alkalmazásában fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

Az Eladó székhelye szerint illetékes Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: +36 34 513 010
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu 

6.

 

Az Eladó a Vevő által önkéntesen megadott adatokat az adásvételi szerződés teljesítése céljából és azzal kapcsolatban használja fel: az elektronikus megrendelés feldolgozása, az áru kézbesítése, számla kiállítása, esetleges reklamációk kezelése érdekében. (Az adatkezelés jogalapja: 2016/679 EU rendelet 6. cikk. (1) beke. a. pont)

Eladó kötelezi magát, hogy Vevő erre irányuló kérése esetén személyes adatait törli az adatbázisából.

https://magicbrush.hu/policies/privacy-policy

 

7.

 

Eladó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A megrendelésekre és a megrendelések visszaigazolásával létrejövő szerződésekre a megrendeléskor hatályos – és a megrendelés előtt külön elfogadott – ÁSZF rendelkezései irányadók.

 

Amennyiben a Vevővel kötött szerződés egyes rendelkezései, beleértve a jelen ÁSZF-t is, teljesen, vagy részben érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét. A teljesen, vagy részben hatálytalan szabályozás helyére olyan szabályozás lép, amely annak gazdasági sikerét leginkább megközelíti.

 

A jelen ÁSZF-re, illetve a Vevővel kötött szerződésekre a Magyar Jog vonatkozik.

 

Vevő a megrendelés elküldésével kifejezetten kijelenti, hogy az általános szerződési feltételeket teljes terjedelmében megismerte és az abban foglaltakat elfogadta.

 

 

Jelen ÁSZF hatályos: 2023.07.01.-től